วัดสุทธาราม (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสุทธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบางไส้ไก่ ในแขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระพิศาลประชานาถ (ดนัย อตฺถภทฺโท)

วัดสุทธาราม
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 403 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระพิศาลประชานาถ (ดนัย อตฺถภทฺโท)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุทธารามเป็นวัดโบราณตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2411 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2470[1] แต่สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างอาคารเสนาสนะได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ พระวิหารและพระอุโบสถหันหน้าสู่คลองบางไส้ไก่ คือหันหน้าไปทางทิศตะวันตก[2] วัดสุทธารามมีโบราณวัตถุมากมาย หลายชิ้นถูกโจรกรรมไป ที่หลงเหลืออยู่เช่น พระบูชาปางต่าง ๆ จานเชิง เครื่องไม้แกะสลัก พระเครื่อง เงินพดด้วง เป็นต้น

ปัจจุบันวัดสุทธารามยังเปิดมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2547 แยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับเขตของพระสงฆ์ หน้าตึกเขียนว่ามูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ภายในอาคารมีเครื่องล้างไตให้บริการเป็นสัดส่วน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยดูแล[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-10-19.
  2. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. "กรุงธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 281.
  3. "คลินิกวัดสุทธาราม แห่งเดียวในประเทศไทยล้างไตประชาชนวันละ 100 ราย". โพสต์ทูเดย์. 26 มิถุนายน 2554.