วัดสามัคคีธรรม (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสามัคคีธรรม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ตั้งวัด 8 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา

วัดสามัคคีธรรม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสามัคคีธรรม, วัดใหม่
ที่ตั้งแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระมหาบุญเรือง กิตฺติปญฺโญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสามัคคีธรรม เดิมมีชื่อว่า วัดใหม่ ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2510 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เนื้อที่กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร โดยมีพระครูสิริธรรมรัต (หล่ำ ศิริธมฺโม) เจ้าอาวาสรูปแรกริเริ่มสร้างวัด มีคุณโยมไปล่ คุณโยมเหรียญ เครือคล้าย บริจาคที่ดิน 3 ไร่กว่า คุณโยมหนู เครือคล้าย บริจาคที่ดิน 3 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา คุณโยมแสง แตงวิเชียร บริจาค 1 ไร่ คุณโยมหลิน แตงวิเชียร บริจาค 1 งาน และคุณโยมบุตร เกตุหิรัญ บริจาคที่ดิน 1 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนอีกมากช่วยอุปถัมน์วัด ด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2510[1]

เสนาสนะและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 กว้าง 8.50 ยาว 26 เมตร เป็นแบบจากกรมศิลปากรแกะสลักลวดลายสวยงาม ภายในประดิษฐานพระประธาน หล่อด้วยทองแดง หน้าตักกว้าง 80 นิ้ว สูง 260 เซนติเมตร พร้อมพุทธสาวกสององค์ ภายนอกมีกำแพงแก้วล้อมรอบ วิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองต่าง ๆ เช่น พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นต้น มีกุฏิถาวร 9 หลัง ศาลาการเปรียญ และสิ่งก่อสร้างอีกมาก

วัดมีวัตถุมงคลสร้างโดยหลวงปู่หล่ำ สิริธัมโม หรือ พระครู สิริธรรมรัต เช่น เครื่องรางตุ๊กแก และเบี้ยเศรษฐี[2]

อ้างอิง

แก้
  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 304–305.
  2. "หลวงปู่หล่ำ สิริธัมโมวัดสามัคคีธรรม กทม". ข่าวสด. 11 กันยายน 2562.