วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร

(เปลี่ยนทางจาก วัดสัตตนารถปริวัตร)

วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันเป็นพระอารามที่ทำการบริหารของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่เป็นที่ตั้งวัด 9 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา และเนื้อที่ทางด้านใต้อีก 3 ไร่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนโครงการมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ.1)[1]

วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
พระอุโบสถวัดสัตตนารถปริวัตร.JPG
พระอุโบสถวัดสัตตนารถปริวัตร
ชื่อวัดโพธิ์งาม
ที่ตั้งตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
Seal Ratchaburi.png จังหวัดราชบุรี
ไทย ประเทศไทย
ประเภทพระอารามหลวงชั้นโท
พระจำพรรษามีพระสงฆ์จำพรรษา
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2539