วัดสระมงคล (จังหวัดนครปฐม)

วัดในจังหวัดนครปฐม

วัดสระมงคล เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วัดสระมงคล
แผนที่
ที่ตั้งตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสระมงคลตั้งวัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ในชื่อ "วัดสระมงคล" ผู้ขออนุญาตตั้งวัดคือ นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวร[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

หลวงปู่พระมหาเจิม ปญฺญาพโล เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งของนครปฐม ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระที่เคร่ง ครัดพระธรรมวินัย ใส่ใจปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นยอดพระเกจิแห่งยุคอีกรูปหนึ่ง ท่านได้รับนิมนต์ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระมงคล วัดสระมงคลในช่วงนั้น มิได้เป็นวัดที่มีเสนาสนะพร้อมสมบูรณ์ แม้จะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแต่สภาพพื้นที่วัด ใครที่เดินทางไปอาจหาไม่เจอได้ เพราะห่างจากถนนใหญ่พอสมควร ป้ายใหญ่บอกทางก็ไม่มี ถนนมีความคดเคี้ยว จนนึกไม่ถึงว่าจะมีอารามอยู่ในพื้นที่นี้ ทั้งนี้หลวงปู่เจิมได้สร้างคุณูปการแก่วัดเป็นอันมาก ก่อสร้างถาวรวัตถุของวัด อาทิ สร้างหอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ สำหรับหมู่กุฏิของวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อยู่ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม[2]

ด้านวัตถุมงคล บ่อยครั้งที่มีลูกศิษย์และสาธุชนที่เลื่อมใสหลวงปู่เจิม จะเข้ามากราบขออนุญาต แต่หลวงปู่เจิมไม่เคยอนุญาตให้จัดสร้าง แต่ในที่สุดได้อนุญาตให้จัดสร้างเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย จากนั้นให้เลิกสร้างโดยเด็ดขาด สาเหตุที่อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์บริขารของท่าน[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดสระมงคล)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  2. ""ดาบธี ภาค 7" เดินตามรอยหลวงปู่มหาเจิมวัดสระมงคล". แนวหน้า.
  3. "หลวงปู่เจิม ปัญญาพโล วัดสระมงคล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม". ข่าวสด.