วัดศรีคุณเมือง (จังหวัดเลย)

วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา

วัดศรีคุณเมือง
Wat Si Khun Muang 5.jpg
ชื่อสามัญวัดศรีคุณเมือง, วัดใหญ่กลางเมือง, วัดใหญ่
ที่ตั้งตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีคุณเมือง เดิมชื่อ วัดใหญ่กลางเมือง หรือ วัดใหญ่ ข้อมูลจากหนังสือ ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 11 ระบุว่า ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2199 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2220 บ้างระบุว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2485[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหรือสิมศิลปะได้รับอิทธิพลจากลาว อาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลดหลั่นเหมือนอย่างศิลปะล้านนา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2380 หน้าบันอุโบสถและลวดลายไม้งดงาม ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม ฝาผนังเขียนด้วยช่างสมัยโบราณเป็นศิลปะลาว ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 กุฎิสงฆ์ 5 หลัง ศาลาอเนกประสงค์เป็นอาคารไม้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503[2]

ปูชนียวัตถุมีพระประธาน พระพุทธรูปยืนชนิดไม้ทาน้ำทอง ธรรมาสน์ไม้สักแกะสลักลายประดับกระจกสี พระพุทธรูปไม้ปางประทานพร หินศิลาจารึก พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24–25[3] และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดศรีคุณเมือง". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  2. "วัดศรีคุณเมือง". สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  3. "วัดศรีคุณเมือง เชียงคาน".