วัดวิหารแดง

วัดในจังหวัดสระบุรี

วัดวิหารแดง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ - ตลาดวิหารแดง หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ - งาน 2 ตารงวา[1]

วัดวิหารแดง
ไฟล์:วัดวิหารแดง.jpg
แผนที่
ชื่อสามัญวัดวิหารแดง (Wat Wi Han Dang)
ที่ตั้งชื่อวัดโดยทางการ วัดวิหารแดง ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 49 นิ้ว สูง 79 นิ้ว
เจ้าอาวาสพระอธิการฉลอง อคฺคปุญฺโญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศใต้ จดทางสาธารณะ และคลองศาลเจ้าวิหารแดง
 • ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะ และที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน[1]

ประวัติ แก้

วัดวิหารแดง ได้รับอนุญาติให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 โดยได้รับบริจาคที่ดินให้สร้างวัดจำนวน 15 ไร่ 2 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลงมีเนื้อที่จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม มีอยู่ 2 แปลงที่ติดกัน เป็นที่ตั้งวัดและโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง[1]

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร[1]

ศาสนสถาน แก้

 • อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมิ่อ พ.ศ. 2492 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย
 • ศาลาการเปรียญ(หลังใหม่) กว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 • กุฏิสงฆ์ มีจำนวน 10 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 8 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง
 • วิหารที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต(ทรงไทยประยุกต์)สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553
 • ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารคอนกรีต
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • นอกจากนี้ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง[1]

ปูชนียวัตถุ แก้

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 49 นิ้ว สูง 79 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.-, พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก กว้าง 39 นิ้ว สูง 59 นิ้ว
 • หลวงพ่อวิหารแดง(พระพุทธรูปปางสมาธิ)
 • พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ 12องค์ขนาดหน้าตักกว้าง 34 นิ้ว สูง 56 นิ้ว และรูปหล่อพระครูวรเขตต์พิศาล(หลวงปู่ลับ)อดีตเจ้าคณะอำเภอวิหารแดง
 • ปูชนียวัตถุ อื่น ๆ พระพระพุทธรูปในวิหาร 10 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง62 นิ้ว,[1]

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดวิหารแดง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
[1]
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูวรเขตต์พิศาล เจ้าอาวาส พ.ศ. - พ.ศ. -
2 พระครูรัตตวิหารการ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2555
3 พระอธิการฉลอง อคฺคปุญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

ประวัติเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน) แก้

สมณศักดิ์ แก้

 • พระอธิการฉลอง ฉายา อคฺคปุญฺโญ อายุ 62 พรรษา 33
 • วิทยฐานะ นธ. เอก, ปธ. -, วุฒิทางโลก ป. 4
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิหารแดง ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

สถานะเดิม แก้

 • ชื่อ ฉลอง นามสกุล ทิศกลาง เกิดวัน ๑ฯ๓ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496
 • บิดาชื่อ นายกว่าง มารดาชื่อ นางเป๊ะ ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 10 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บรรพชา/อุปสมบท แก้

 • เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ทองเจริญ ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณสันติธรรม วัดโพธิ์ทองเจริญ ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • พระกรรมวาจาจารย์ พระครูอธิการต้อย จนฺทปภสฺสโร วัดโพธิ์ทองเจริญ ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • พระอนุสาวนาจารย์ พระอนันต์ ฐานวุฑฺโฒ วัดโพธิ์ทองเจริญ ตำบลท่าช้าง อำเภอจักราช จังงหวัดนครราชสีมา

วิทยฐานะ แก้

 • พ.ศ. 2510 สำเร็จการศึกษาชั้นป. 4 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2526 สอบไล่ได้ น.ธ. ตรี สำนักเรียน วัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2527 สอบไล่ได้ น.ธ. โท สำนักเรียน วัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2529 สอบไล่ได้ น.ธ. เอก สำนักเรียน วัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งานปกครอง แก้

 • พ.ศ. 2555 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวิหารแดง ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. 2556 เป็นเจ้าอาวาสวัดวิหารแดง ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

บุคลากรภายในวัด แก้

 • พ.ศ. 2555 มีพระภิกษุจำพรรษา 8 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 2 คน อารามิกชน – คน
 • พ.ศ. 2556 มีพระภิกษุจำพรรษา 7 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 1 คน อารามิกชน – คน
 • พ.ศ. 2557 มีพระภิกษุจำพรรษา 8 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 2 คน อารามิกชน – คน

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 450-451, ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552.