วัดรามพงศาวาส

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดรามพงศาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[1] สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 30 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับแม่น้ำแควป่าสัก ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้าน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำแควป่าสัก

วัดรามพงศาวาส
Map
ชื่อสามัญวัดรามพงศาวาส
ที่ตั้งตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270
นิกายเถรวาท ธรรมยุต
พระประธานหลวงพ่อสุโขทัย
เจ้าอาวาสพระครูถาวรปัญญาภรณ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดรามพงศาวาส ชาวบ้านมักเรียกสั้น ๆ ว่า "วัดราม" หรือ "วัดมอญ"[2] สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2390 เดิมมีชาวมอญตั้งถิ่นฐานอยู่[3] ได้ร่วมใจกันสร้างแล้วเรียก "วัดรามัญประสิทธิ์" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น "วัดรามพงศาวาส" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523

รายชื่อเจ้าอาวาส แก้

วัดรามพงศาวาสมีเจ้าอาวาสมาแล้ว 6 รูป คือ

  1. พระอาจารย์เซา
  2. พระอาจารย์แซม
  3. พระอาจารย์เวอะ ถึง พ.ศ. 2483
  4. พระครูจารุสารโสภณ พ.ศ. 2485 – 2514
  5. พระครูสารธรรมพิทักษ์ พ.ศ. 2516 – 2522
  6. พระครูถาวรปัญญาภรณ์ (อำนวย ถิรปญฺโญ) พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน[3][4]

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°33′16.89″N 100°45′18.11″E / 14.5546917°N 100.7550306°E / 14.5546917; 100.7550306