วัดยางสุทธาราม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดยางสุทธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา ปัจจุบัน พระครูจันทสุทธิวัฒน์ (สายัณห์ จนฺทวํโส น.ธ.เอก, ป.ธ.๔) เป็นเจ้าอาวาส

วัดยางสุทธาราม
อุโบสถ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดยางสุทธาราม, วัดยาง
ที่ตั้งเลขที่ 767 ซอยพรานนก 8 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูจันทสุทธิวัฒน์ (สายัณห์ จนฺทวํโส น.ธ.เอก, ป.ธ.๔)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดยางสุทธารามตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2313 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2515[1] สร้างโดยเจ้าสามกรม มีข้อสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงธนบุรีเพราะรูปทรงของอุโบสถมหาอุด คือ มีประตูหน้าไม่มีประตูหลัง ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ แต่เดิมบริเวณวัดเป็นที่สวนมีต้นยางมาก จึงเรียกว่า วัดยาง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดยางสุทธาราม" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

อาคารเสนาสนะ แก้

อุโบสถหลังใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 มีพระพุทธรูปปางประทานพรเป็นพระประธาน ฝาผนังเป็นหินอ่อน วิหารกว้าง 7 เมตร ยาว 11 เมตร ภายในประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ 69 นิ้ว มีศาลาการเปรียญเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทย กว้าง 10 เมตร ยาว 21 เมตร[2]

อ้างอิง แก้

  1. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-09-24.
  2. "วัดยางสุทธาราม" (PDF). กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-12. สืบค้นเมื่อ 2020-09-24.