วัดพลับพลา (จังหวัดนนทบุรี)

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดพลับพลา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่

วัดพลับพลา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพลับพลา, วัดพลับพลาไชย
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ซอยพิบูลสงคราม 1 แยก 2 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธาภิวัฒน์มงคลรัตนพลับพลาสถิตย์
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อดำ
เจ้าอาวาสพระมหานิมิตร์ ชยวุฑฺโฒ ป.ธ.6
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพลับพลาสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2311 ในต้นสมัยกรุงธนบุรี จากหลักฐานใบเสมาอุโบสถ ตามโฉนดที่ดินซึ่งออกให้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดนี้มีชื่อว่า วัดพลับพลาไชย ชื่อวัดน่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอยู่บ้าง คงเป็นที่สร้างพลับพลาที่ประทับมาก่อน[1] แต่เดิมคงเป็นวัดใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองมากและเป็นศูนย์กลางของชุมชน แต่ภายหลังได้เสื่อมสภาพลง เสนาสนะต่าง ๆ ได้ชำรุดทรุดโทรม จนในสมัยพระครูสิรินนทคุณเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ดำเนินการบูรณะพัฒนา มีการสร้างปรับปรุงเสนาสนะ ก่อสร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิขึ้นใหม่

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในประดิษฐานพระประธาน ได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อปี พ.ศ. 2521 ว่า พระพุทธาภิวัฒน์มงคลรัตนพลับพลาสถิตย์ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อดำ ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก[2]

อ้างอิง แก้

  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 479–480.
  2. "วัดพลับพลา". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]