วัดฝาโถ

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดฝาโถ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ งาน 48 เศษสองส่วนสิบ ตารางวา

วัดฝาโถ
แผนที่
ที่ตั้งตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระนพรัตน์ ปุสฺสโก
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดฝาโถ เดิมชื่อว่า วัดโบสถ์ ประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยทวารวดี มีการผสมผสานและก่อสร้างศาสนสถานสืบต่อกันมายาวนานจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา จนมีชาวบ้านไปแผ้วถางป่าพบโบสถ์เก่าและเจดีย์ร้าง จึงมีการทำนุบำรุงขึ้นมาใหม่[1] ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2530[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 17 เมตร ยาว 38 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533–43 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง 32 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547–57 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เรียงแถว จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ทั้งหมด ศาลาสังเวช กว้าง 18 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2564 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร[3]

อ้างอิง แก้

  1. "'พระอาจารย์แดง วัดฝาโถ' เพชรเม็ดงามแห่งสุพรรณบุรี". เดลินิวส์.
  2. "วัดฝาโถ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดฝาโถ". สำนักงานคณะสงฆ์ภาค ๑๔.