วัดป่าสำราญนิวาส

วัดป่าสำราญนิวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ บริเวณภายในอาณาเขตของวัดที่กว้างขวางมีต้นไม้ที่ร่มรื่นและมีป่าไม้ อาณาเขตทิศเหนือจดป่าและหมู่บ้าน ทิศใต้จดป่าและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดป่า ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ ปัจจุบันมีพระเรืองฤทธิ์ จิตตธัมโม เป็นเจ้าอาวาสวัด[1]

วัดป่าสำราญนิวาส
แผนที่
ชื่อสามัญวัดป่าสำราญนิวาส, วัดสำราญนิวาส
ที่ตั้งตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระเรืองฤทธิ์ จิตตธัมโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าสำราญนิวาส หรือ วัดสำราญนิวาส ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2497 โดยนายน้อย นิรันดรไชย เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498[2]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหารโบราณ 1 หลัง โดยวิหารดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. 2401 บูรณะครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2472 หอระฆัง และกุฏิ วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดป่าสำราญนิวาส". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดสำราญนิวาส". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดสำราญนิวาส". เทศบาลตำบลศาลา.