วัดปากน้ำ (จังหวัดสุพรรณบุรี)

สำหรับวัดปากน้ำแห่งอื่น ดูที่ วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 85 ไร่

วัดปากน้ำ
ที่ตั้งตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อกฤษณะ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดปากน้ำตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2439 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505[1] เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ด้านการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2480[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 ศาลาการเปรียญ กว้าง 21 เมตร ยาว 31 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 หอสวดมนต์ กว้าง 16 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อกฤษณะ)[3]

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

 • พระแบน
 • พระเทียน
 • พระกวย
 • พระเล็ก
 • พระช่วง
 • พระน้อย
 • พระผาด
 • พระครูอุดมสารกิจ
 • พระใบฎีกากาธวัช พ.ศ. 2538–

อ้างอิงแก้ไข

 1. "วัดปากน้ำ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. "วัดปากน้ำ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 3. "ไหว้พระ 9 วัดอำเภอเดิมบางนางบวช". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.