วัดปทุมทอง (จังหวัดปทุมธานี)

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดปทุมทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วัดปทุมทอง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดปทุมทองสร้างเมื่อ พ.ศ. 2368 เดิมเป็นจวนที่พักอาศัยของพระยาพิทักษ์ทวยหาญ ได้ถวายให้เป็นวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะที่สร้างจวนนี้อยู่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับพลับพลาที่วัดตำหนัก ระหว่างนั้นกำลังทำการก่อสร้างบ้านพักของเจ้าเมืองอยู่ พระองค์ได้ตรัสถามว่าสร้างวัดหรือบ้าน พระยาพิทักษ์ทวยหาญกราบทูลว่า สร้างวัดแต่ขออาศัยอยู่ไปก่อน ต่อมาเมื่อสร้างเป็นวัดแล้ว ได้พระราชทานนามวัดว่า "วัดปทุมทอง" อนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อ พ.ศ. 2358 พระองค์ทรงประทับ ณ พลับพลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงกับเมืองสามโคก (ตรงหน้าวัดปทุมทองปัจจุบันนี้) ทรงรับดอกบัวจากพสกนิกร ซึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอยู่เป็นเนืองนิตย์ จึงพระราชทานนามเมืองสามโคกให้เป็นสิริมงคลใหม่ว่า ประทุมธานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358[1]

ภายในวัดปทุมทองพบสถาปัตยกรรมที่สำคัญหลายแห่งได้แก่ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 ศิลปะรัตนโกสินทร์ ศาลาท่าน้ำ พระพุทธปฏิมา (ใต้ต้นโพธิ์) เจดีย์ทรงระฆังสูง 10 เมตร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จวนเจ้าเมืองสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2493 (หอสมุดและหอสวดมนต์)[2]

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดปทุมทอง". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.