วัดบางน้ำชน

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดบางน้ำชน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วัดมีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตสังฆาวาส มีเนื้อที่ 5 ไร่ (พระอุโบสถ หอระฆัง ศาลา กุฏิสงฆ์และโรงเรียน) และส่วนธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ 2 ไร่ กับ 2 งาน (ซึ่งชาวชุมชนได้พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)[1]

วัดบางน้ำชน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบางน้ำชน
ที่ตั้งเลขที่ 317 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางน้ำชนสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย บ้างระบุว่าสร้างปี พ.ศ. 2346 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2357 เดิมเรียกว่า วัดปากคลอง เนื่องจากตั้งอยู่ปากคลองบางน้ำชน[2]

อุโบสถของวัดมีขนาด 5 ห้อง ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ รูปทรงโบสถ์ชั้นเดียวมีพะไลยื่นหน้ายื่นหลัง หันหน้าสู่คลองบางน้ำชน ภายในประดิษฐานพระประธานหินทรายแดงขนาดใหญ่ มีเค้าว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้นเช่นเดียวกับใบเสมา พระพุทธรูปมีไม้สักเป็นแกนลำตัวและที่แขน แต่องค์พระพักตร์เป็นลักษณะพระสุโขทัย[3] เคยพบเศียรพระพุทธรูปหินทรายขนาดเท่าคนจริง วางอยู่บนฐานชุกชี คาดว่าแต่เดิมคงเป็นวัดใหญ่และมีความสำคัญมากจากวัตถุสถานที่พบ[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "ทำเนียบเจ้าอาวาส กรุงเทพมหานคร".
  2. "ประวัติวัดบางน้ำชน".
  3. "วัดบางน้ำชน". ทรูปลูกปัญญา.[ลิงก์เสีย]
  4. "วัดบางน้ำชน" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 150.