คลองบางน้ำชน

คลองในกรุงเทพมหานคร

คลองบางน้ำชน เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองบางกอกใหญ่บริเวณย่านตลาดพลู ในท้องที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร คลองมีความกว้าง 4–17 เมตร มีความยาว 2,850 เมตร[1]

สะพานราชคฤห์ข้ามคลองบางน้ำชน

บริเวณปากคลองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งของวัดบางน้ำชน สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมเรียกว่า วัดปากคลอง เพราะตั้งอยู่ปากคลองบางน้ำชน[2] ตรงปากคลองนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงสีจักรกลและเป็นโรงแรก โดยอาศัยหลักฐานจากหนังสือ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความในพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2402 ตอนหนึ่งว่า "มีลูกค้าชาวอเมริกาพวกหนึ่งได้เอาเครื่องจักรสีข้าวมาตั้งทำโรงสีข้าวอยู่ในแขวงกรุงเทพมหานครนี้แห่งหนึ่ง"[3] โรงสีข้าวนี้มีมิสเตอร์เอฟ.เพล็กซ์เป็นผู้จัดการ

ส่วนบริเวณคลองบางกอกใหญ่มีวัดราชคฤห์วรวิหารตั้งอยู่ใกล้ปากคลอง เดิมชื่อ วัดวังน้ำวน เพราะวัดตั้งอยู่ติดคลองน้ำ 2 สาย บริเวณนี้ในอดีตเป็นชุมชนชาวมอญที่อพยพโดยทางเรือจากกาญจนบุรี[4] ยังมีวัดอีกแห่งที่ตั้งอยู่ริมคลองบางน้ำชนคือวัดสุทธาวาส

บริเวณปากคลองทั้งสองฝั่งมีประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม[5] และปัจจุบันน้ำในคลองมีสภาพเน่าเสีย แต่เดิมคลองกว้างกว่านี้แต่ภายหลังมีบ้านคนปลูกล้ำมาในคลอง บนคลองมีทางเท้าคอนกรีตให้คนเดินได้[6]

อ้างอิง แก้

  1. "บัญชีคลองในเขตกรุงเทพมหานคร".
  2. "พระเครื่อง - วัตถุมงคล-วัดบางน้ำชนสมทบทุนสร้างอุโบสถ2ชั้น". ข่าวสด.
  3. "แรกมีในสยาม ๑".
  4. "วัดราชคฤห์ วรวิหาร".
  5. วราห์ โรจนวิภาต. "ย้ำรอยอดีตคลองบางหลวง ๒". มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-03. สืบค้นเมื่อ 2022-07-03.
  6. ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ. "คลองผมหาย – ใครขโมย". มติชน.