วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ภายนอก พระอุโบสถสถาปัตยกรรมกอทิก
Map
ชื่อสามัญวัดนิเวศธรรมประวัติ
ที่ตั้งตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ประเภทพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
นิกายเถรวาท ธรรมยุติกนิกาย
พระประธานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส
เจ้าอาวาสพระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
ความพิเศษพระอุโบสถ ศิลปะตะวันตกแบบกอทิก
หมายเหตุเป็นวัดประจำพระราชวังบางปะอิน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
ภายใน พระอุโบสถ และแท่นประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส

ลักษณะสถาปัตยกรรม แก้

 
พระพุทธนฤมลธรรโมภาส

พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์คริสต์ โดยภายในประดิษฐาน "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการทรงออกแบบ โดยลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสี ไม่เสียค่าเข้าชม

สถานที่สำคัญภายในวัด แก้

  • พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถแบบโกทิกภายในประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส
  • หอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน
  • หอพระพุทธศิลา เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระพุทธศิลา ปางนาคปรกสมัยลพบุรี
  • พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมรูปทรงม้า
  • สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ เป็นสวนหินสำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4 และราชสกุลดิศกุล
  • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้หน้าพระอุโบสถ

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°13′52″N 100°34′34″E / 14.2310913°N 100.5759984°E / 14.2310913; 100.5759984