วัดนิมมานรดี

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดนิมมานรดี [นิม-มาน-นอ-ระ-ดี] หรือชาวบ้านเรียก วัดบางแค เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ติดคลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 19 ไร่ 84 ตารางวา วัดนิมมานรดีได้ให้โรงเรียนประชาบาลของทางราชการซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัด คือ โรงเรียนวัดนิมมานรดี สังกัดกรุงเทพมหานคร บริเวณวัดอยู่ใกล้กับตลาดน้ำวัดนิมมานรดี

วัดนิมมานรดี
Map
ชื่อสามัญวัดนิมมานรดี, วัดบางแค
ที่ตั้งซอยบางแค 1 ถนนบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อเกศจำปาศรี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
พระอุโบสถวัดนิมมานรดี

ประวัติ แก้

วัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 1 ประมาณปี พ.ศ. 2350 ในชื่อ วัดบางแค ยังมีหลักฐานปรากฏกล่าวถึงวัดนี้ในจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 2 กล่าวถึงการแต่งตั้งพระคณาจารย์จำนวน 71 รูป หนึ่งในนั้นคือ พระอาจารย์เกษ วัดบางแค

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ โดยผู้ที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนทุนทรัพย์ในการบูรณะก็คือ ขุนตาลวโนชากร (นิ่ม) และภรรยาชื่อดี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดนิมมานรดี อันหมายถึง สวรรค์ชั้นที่ 5[1] วัดนิมมานรดีได้เปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี แผนกธรรมได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ ได้รับพระราชทานครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ[2] ปี พ.ศ. 2528 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ แก้

 
หลวงพ่อเกศจำปาศรี

พระอุโบสถประดิษฐาน หลวงพ่อเกศจำปาศรี พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยโลหะทองเหลืองผสมลงรักปิดทอง พระพุทธรูปองค์นี้มีประวัติ โดยเมื่อปี 2508 ได้เกิดเหตุการณ์โบสถ์พังทลายลงมา แต่ปรากฏว่าองค์หลวงพ่อไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ และพระสังกัจจายน์ อยู่บริเวณด้านตรงข้ามกับอุโบสถ[1]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 หนุ่มลูกทุ่ง (2 มีนาคม 2553). "เก่าๆใหม่ๆใน"บางแค"". ผู้จัดการออนไลน์.
  2. "ด้านข้างพระอุโบสถวัดนิมมานรดี". คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2020-08-21.