วัดนครป่าหมาก

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดนครป่าหมาก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร[1] สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2400 แต่เดิมชาวบ้านมักเรียกว่า วัดใน ในอดีตได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งล่าสุดเมื่อ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550

วัดนครป่าหมาก
แผนที่
ชื่อสามัญวัดนครป่าหมาก, วัดใน
ที่ตั้งเลขที่ 65 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาคารเสนาสนะ แก้

อุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 หน้าบันปูนปั้นเป็นภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัย ท่ามกลางเครือเถาลายกนก อุโบสถหลังเดิมเป็นทรงเก่าสมัยอยุธยา แต่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่[2] ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 4 ศอกเศษ คาดว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้น ส่วนพระพุทธรูปขนาดย่อมเบื้องซ้าย-ขวาพระประธาน มีลักษณะพระพักตร์ที่มีเค้าศิลปะลพบุรี ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ช่างสมัยปัจจุบัน เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ผนังด้านข้างเป็นภาพพุทธประวัติ ผนังด้านหน้าเขียนภาพประเพณี 12 เดือน[3]

ศาลาการเปรียญ กว้าง 11 เมตร ยาว 30 เมตร ชั้นบนเป็นอาคารไม้ ชั้นล่างเป็นคอนกรีต มีป้ายว่าเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แต่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ให้บริการนวดและอบสมุนไพร มีการเปิดสอนหลักสูตรการนวดแผนไทย ศาลาร้อยปี หลวงปู่ท้วม หลวงปู่นาค อยู่ทางด้านเหนือของอุโบสถ ภายในประดิษฐานรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส 2 รูป คือ หลวงปู่ท้วมและหลวงปู่นาค[4]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดนครป่าหมาก". พระสังฆาธิการ.
  2. ประยูร อุลุชาฏะ (น. ณ ปากน้ำ). ศิลปกรรมในบางกอก. พระนคร ; เกษมบรรณกิจ, 2514. หน้า 262.
  3. "วัดนครป่าหมาก". ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย.
  4. ศรัณย์ ทองปาน. โครงการสำรวจเพื่อสร้างฐานข้อมูลของวัดในเขตตลิ่งชัน. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549. หน้า 107–108.