วัดท่าอิฐ (จังหวัดนนทบุรี)

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดท่าอิฐ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านสุเหร่าแดง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดท่าอิฐ
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ซอยท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อเพ็ชร
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อขาว
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดท่าอิฐสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2316 เดิมเป็นวัดร้างอยู่บนที่ดอน ต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่เรียกว่า "แม่น้ำอ้อมเกร็ด" อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดศาลากุล การย้ายมาเป็นไปเพื่อความสะดวกในการคมนาคม ชื่อของวัดมาจากประชาชนในสมัยนั้นส่วนมากมีอาชีพปั้นอิฐและเป็นท่าขึ้นลงจึงได้นามเช่นนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้พระยาพลเทพ (บุญนาค) นำชาวมุสลิมมาอาศัยอยู่เป็นชุมชนใหญ่นี้[1] วัดท่าอิฐได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525

อาคารเสนาสนะแก้ไข

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 มีพระประธานคือ หลวงพ่อเพ็ชร วิหารมหาอุดภายในประดิษฐานหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังและปล้องไฉน 32 ปล้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 มีความกว้าง 40 เมตร สูง 73 เมตร รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยาและรัตนโกสินทร์ มีสีทองโดดเด่น[2] ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 ภายในมีพระประธานคือ พระพุทธชินราชจำลอง หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2415 กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหารใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 ศาลาอเนกประสงค์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 ศาลาบำเพ็ญกุศลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและครึ่งตึกครึ่งไม้ และมณฑปเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ไหว้พระ 9 วัด "รอบเกาะเกร็ด" ทริปดีๆ วัน "เข้าพรรษา"". สนุก.คอม.
  2. "วัดท่าอิฐ". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  3. "วัดท่าอิฐ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]