วัดตาก้อง

วัดในจังหวัดนครปฐม

วัดตาก้อง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วัดตาก้อง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดตาก้อง, วัดไพรวัลย์นิกาวาส
ที่ตั้งตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดตาก้องสร้างเมื่อ พ.ศ. 2225 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525[1] เดิมทีบริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำสายโบราณสายหนึ่งที่ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปบ้านยางพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี วัดตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านตาก้อง เดิมเรียกว่า บ้านอ้ายก้อง สันนิษฐานว่าคงเรียกตามชาวจีนซึ่งมีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของโรงหีบอ้อย จากคำบอกเล่าวัดตาก้อง เดิมมีชื่อว่า วัดไพรวัลย์นิกาวาส เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะที่ตั้งของวัดยังเป็นป่าอยู่ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในครั้งนั้นหมู่บ้านอ้ายก้องได้ยกฐานะเป็นตำบลชื่อว่า ตำบลตาก้อง จึงสันนิษฐานว่าเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อตำบล[2]

วัดตาก้อง มีหลวงพ่อแช่มซึ่งเป็นที่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์ โบสถ์มหาอุดอายุมากกว่า 200 ปี ใช้วิธีการสร้างโบสถ์ของคนโบราณ ก่อผนังทึบ ไม่มีช่องหน้าต่างและมีประตูเข้าแค่ทางเดียว เจาะช่องเล็ก ๆ ไว้บนผนังด้านหลังพระประธาน อุโบสถหลังใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปขัดสมาธิ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระจุฬามณีเจดีย์ สร้างด้วยแก้วอินทนิล ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยรัตนะคือแก้ว 7 ประการ ล้อมรอบด้วยกำแพงทองประดับด้วยธงทิวสีต่าง ๆ เจดีย์บรรจุพระเกศธาตุกับพระเขี้ยวแก้วขวาของพระพุทธเจ้า พระจุฬามณีเจดีย์สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2465 และวัดยังมีรูปปั้นของครูสุรพล สมบัติเจริญ[3] เหตุเพราะสุรพล สมบัติเจริญ เป็นศิษย์ของหลวงพ่อแช่ม[4]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระเทียน
 • พระอินทร์
 • พระ ปลั่ง
 • พระเกริ่น
 • พระกร่าย อินฺทโชโต
 • พระอธิการเปลี่ยน ชินปุตฺโต
 • พระครูภัทรกิจรังสรรค์ (ร่อน ฐานิสฺสโร)
 • พระครูอุดมจารุวัตร (กิมฮง นาคสโม)
 • พระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน)

อ้างอิง แก้

 1. "วัดตาก้อง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 2. "บันทึกประเทศไทย ฉบับที่ 114 จังหวัดนครปฐม". p. 58–59.
 3. "วัดตาก้องจัดงานบุญประจำปี'๑๓-๑๗ ก.พ.'". คมชัดลึก. 11 กุมภาพันธ์ 255.
 4. "พบหุ่นครูสุรพลเท่าตัวจริง โผล่วัดตาก้อง นครปฐม". คมชัดลึก.