วัดจันทบุรี

วัดในจังหวัดสระบุรี

วัดจันทบุรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

วัดจันทบุรี
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจันทบุรีตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2435 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525[1] ชื่อของวัดน่าจะมาจากคำว่า "จันทบุรีศรีศัตนาค" ซึ่งเป็นอีกนามหนึ่งของนครเวียงจันทน์ สอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานของชาวลาวในเขตเมืองสระบุรี ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3[2]

อุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 มีลักษณะก่ออิฐถือปูนหลังคาจั่วไม่มีช่อฟ้าใบระกา มุงกระเบื้องดินเผา หน้าบันลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยแบบจีน ตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในเป็นอาคารโถง ไม่ปรากฏแนวเสา[3] มีขนาด 7 ห้องเสา ภายในมีประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ หน้าพระประธานมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 องค์ กับพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดย่อมอีก 2 องค์ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพความเป็นอยู่ของคนหลากชาติพันธุ์ในภาคกลางสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น ลาว จีน ไทยวน ไทสยาม ฯลฯ ภาพพุทธประวัติและเทพชุมนุม ผนังด้านหน้าก่อซุ้มบันแถลงซ้อน 2 ชั้น ใช้สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ประตูทางเข้าอุโบสถมี 2 ตำแหน่ง ขนาบทั้งสองข้างของซุ้มบันแถลง อุโบสถวัดจันทบุรี เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสระบุรี". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "ไทยทัศนา : (7) ชมฉากชาวล้านนา ในวัดที่สระบุรี". วอยซ์ทีวี.
  3. "วัดจันทบุรี". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  4. "อุโบสถวัดจันทบุรี". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.