วัดคิรีวิหาร

วัดในจังหวัดตราด

วัดคิรีวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วัดคิรีวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดคิรีวิหาร, วัดคีรีวิหาร, วัดท่าเลื่อน, วัดภูเขายวน
ที่ตั้งตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดคีรีวิหาร เดิมชื่อว่า วัดท่าเลื่อน หรือ วัดภูเขายวน[1] ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2429 ต่อมาในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเมืองตราด ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสเป็นพระครูรัฐาภิมุกข์และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดภูเขายวน เมื่อไทยได้เมืองตราดกลับคืนมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงพระทานชื่อให้เลือก 3 ชื่อ คือ วัดคีรีเวสวิหาร วัดเวสคีรีวิการและวัดคิรีวิหาร จึงได้ใช้ชื่อ "วัดคิรีวิหาร" มาจนปัจจุบัน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2523[2]

ที่ตั้งอยู่บนภูเขาทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างที่เป็นป่า เขา และทะเล มีสวนป่าขนาดย่อม ๆ มีต้นสักปลูกอย่าง เป็นระเบียบ ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังใหญ่ เจดีย์ เรือนรับรองสมเด็จพระเทพฯ กุฏิธรรมสารอุทิศ และกุฏินิรมิตสามัคคี ศาลาการเปรียญ วิหารจีนที่ประดิษฐานพระพุทธอุดมสมบูรณ์ พระอวโลกิเตศวร และพระสังกัจจายน์ และยังมีกุฏิทรงไทยที่สร้างได้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติมีขนาดพอแค่ภิกษุอยู่ได้รูปเดียวเท่านั้น[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดคีรีวิหาร". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  2. "วัดคิรีวิหาร". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดคีรีวิหาร". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.