วัดกู่ไก่แก้ว

วัดในจังหวัดพะเยา

วัดกู่ไก่แก้ว อยู่ทางทิศใต้ของตำบลห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยา บริเวณพื้นที่ของวัดตั้งอยู่บนภูเขาและติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวก่ำ สถานที่ภายในวัดที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์กู่ไก่แก้ว ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยที่มีวิวสามารถมองเห็นตัวเมืองของอำเภอจุนได้สวยงาม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการปฏิบัติกรรมฐานของผู้คนในท้องถิ่นมีเจ้าอาวาส ชื่อ ครูบาอ๋อง สุธมโม

การเดินทางสามารถใช้รถยนต์ไปตามถนนพะเยา-จุน พอถึงตลาดอำเภอจุนแล้วแยกขวามือไปทางถนนทางโรงเรียนอนุบาลบัวสถานขับไปอีกประมาณไม่เกิน 3 กม. จะเจอป้ายหน้าวัดทางด้านซ้ายมือบนเชิงดอยห้วยข้าวก่ำก็จะถึงบริเวณวัด