วัดกลาง (อำเภอท่าเรือ)

วัดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 138/1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ - ไร่.[1]

วัดกลาง
ชื่อสามัญวัดกลาง ⟨วัดมณฑปทอง⟩
ที่ตั้งเลขที่ 138/1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูจารุวรรณวิมล
ความพิเศษ------
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวปี พ.ศ. 2010 เดิมนั้นชื่อว่า “วัดมณฑปทอง” เข้าใจว่าจะใช้ชื่อมงคลนามของมณฑปทองที่ครอบรอยพระพุทธบาทมาตั้งเป็นชื่อวัดแห่งนี้ แต่ประชาชนนิยมเรียกกันตามภูมิประเทศว่า “วัดกลาง”" เพราะที่ตั้งวัดอยู่กลางชุมชนก็เลยเรียกกันติดปากว่าวัดกลาง ชื่อวัดมณฑปทองก็เลยหายไป จึงเป็นที่น่าเสียดามาก และสันนิษฐานได้ว่า “วัดมณฑปทอง” เป็นวัดที่สร้างขึ้เป็นวัดแรกในท้องถิ่นนี้.[2]

ศาสนวัตถุแก้ไข

พระพุทธรูปในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินขาวปิดทอง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง จำนวนสิบกว่าองค์.[3]

เสนาสนะแก้ไข

 • 1.1 อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.- กว้าง - เมตร ยาว - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 1.2 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. - กว้าง - เมตร ยาว - เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 1.3 ศาลาการเปรียญ หลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.- กว้าง - เมตร ยาว - เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 1.4 ศาลาการเปรียญ หลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ.- กว้าง - เมตร ยาว - เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • 1.5 กุฏิสงฆ์จำนวน - หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยสองชั้น
 • 1.6 วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. - กว้าง - เมตร ยาว - เมตร
 • นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน หอระฆัง กุฏิเจ้าอาวาส ห้องสุข ศาลาอเนกประสงค์ โรงเก็บพัสดุ โรงครัว และซุ้มประตูวัด

โบราณสถานแก้ไข

อุโบสถหลังเก่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา หลังคามุงกระเบื้องราง ปูพื้นและผนังด้วยอิฐโบราณ[4]

โบราณวัตถุแก้ไข

มีแผ่นศิลาแผ่นใหญ่สีเขียวคล้ายที่รองนั่ง มี 2 แผ่น ทราบกันว่าได้ขนย้ายมาจากศาลาที่พักริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักท้ายตลาดท่าเรือปัจจบัน เมื่อก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าทรงธรรมและเจ้านายในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวเสด็จทางเรือมานมัสการรอยพระพุทธบาท คือ เอาเรือจอดไว้ที่ท่าหน้าศาลาแล้วเสด็จขึ้นประทับบนศิลาที่อยู่ในศาลาแห่งนี้ ถ้าใครอยากทราบความพิศดารขอให้ไปดูได้ในหนังสือเรื่อง “พระประวัติของพระเจ้าทรงธรรม ตอนเสด็จนมัสการพระพุทธบาท”หรือ เรื่อง “นิราศพระพุทธบาท” ของสุนทรภู่[5]

การบริหารและการปกครองแก้ไข

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

1. พระครูจารุวรรณวิมล - พ.ศ. - ถึง ปัจจุบัน .[6]

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

ลำดับเจ้าอาวาสวัดกลาง ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูจารุวรรณวิมล เจ้าอาวาส - - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 164, กรมการศาสนา.
 2. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 164, กรมการศาสนา.
 3. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 164, กรมการศาสนา.
 4. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 164, กรมการศาสนา.
 5. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 164, กรมการศาสนา.
 6. หนังสือเจ้าอาวาสและวัดในประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา) เล่ม 3 หน้า 164, กรมการศาสนา.