วงเวียนหัวใจ ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ออกอากาศทางช่อง 9

สร้างโดยกันตนา
เขียนโดยธีระศักดิ์ พรหมเงิน
กำกับโดยธีระศักดิ์ พรหมเงิน
จำนวนตอน16 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างบอร์ดคณะกรรมการพิจารณาการบริหารช่อง 7
เครือข่าย/ช่องช่อง 7
การออกอากาศแรก15 กรกฎาคม 2552 – 3 กันยายน 2552

และในปี พ.ศ. 2552 เคยนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ที่จัดสร้างโดย กันตนา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สร้างจากบทประพันธ์โดย รจเรข เขียนบทโทรทัศน์โดย ธนินทร อุชุภาพ และกฤติกา สัมฤทธิ์ประสงค์ กำกับการแสดงโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน ถ่ายทำระหว่าง วันที่ 12 มีนาคม 2552 ถึง 16 สิงหาคม 2552 โดยออกอากาศในวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 20.25-22.25 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ออกอากาศตอนสุดท้ายวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 รวมออกอากาศทั้งสิ้น 16 ตอน

นักแสดงแก้ไข

ทีมงานถ่ายทำแก้ไข

ชื่อ หน้าที่
ธีระศักดิ์ พรหมเงิน กำกับการแสดง/กำกับรายการ/ดำเนินการผลิต
นท พูนไชยศรี ผู้จัดการกองถ่าย
ทิพย์วรรณ ว่องไววัฒนกุล ประสานงานการผลิต
สรเทพ เวศวงศ์ษาทิพย์ ช่วยกำกับการแสดง/กำกับเวที
ฐิติมนต์ ปฐมพันธพงศ์ ช่วยกำกับการแสดง/ควบคุมความต่อเนื่อง
ศศิวิมล พรหมเงิน บัญชี/การเงิน
จงรักษ์ โนนกลาง เครื่องแต่งกาย
เพ็ญพักตร์ เอี่ยมศิริ เครื่องแต่งกาย
รุ่งฤดี ระลึก เครื่องแต่งกาย
วรวุฒิ หวังวุฒิธร ประสานงานสถานที่
บูรพาพล พรหมเงิน ศิลปกรรม
สมชาย สมสุข ศิลปกรรม
เฉลิมพล ทองกลั่น ศิลปกรรม
กัณฑรัตน์ ศิลปพิบูลย์ แต่งหน้า/แต่งหน้าเทคนิคพิเศษ
สายันต์ แสนพล ทำผม
กัลยกร จันทร์แสง สวัสดิการอาหาร
ยุพา มารอด สวัสดิการเครื่องดื่ม
สมชาย พานิช เทป/ซีซียู
ประเสริฐ นรากล่ำ บันทึกเสียง
ณรงค์เดช เชาวน์ดี ช่วยบันทึกเสียง
ประวิทย์ แซ่เตียว ช่างภาพ
สมใจ แซ่หว้า ช่างภาพ
ณรงค์ศักดิ์ แก้วทัต ผู้ช่วยช่างภาพ
อาทิตย์ จันทร์เลื่อน ผู้ช่วยช่างภาพ
ธนิต ภู่สาระ กำกับแสง
อนุชา ภาศรีสันต์ พนักงานจัดแสง
สุชิน น้อยสังข์ พนักงานจัดแสง
สิทธิโชค เชื่อมกลาง พนักงานจัดแสง
อรุณ ดาแก้ว พนักงานจัดแสง
ธีรนิตย์ สาทิพย์จันทร์ พนักงานขับรถ/ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
วินัย มีเม่น พนักงานขับรถ
ณรงค์ศักดิ์ ขุนสวัสดิ์ พนักงานขับรถ
เชิดชัย บานเย็น พนักงานขับรถ
ณรงค์ ช่างหล่อ พนักงานขับรถ
กมล สุขใย พนักงานขับรถ
สมชาติ ปานแอ๊ด พนักงานขับรถ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข