ร้านไอทูนส์ หรือ ไอทูนส์สโตร์ (อังกฤษ: iTunes Store) เป็นคลังสื่อออนไลน์ ขายเพลง วิดีโอ แอปพลิเคชัน รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ทางอินเทอร์เน็ต ไอพอด และไอโฟน ของบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้จากโปรแกรมไอทูนส์

สัญลักษณ์ไอทูนส์
สัญลักษณ์ไอทูนส์

ดูเพิ่ม แก้