ในทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ ร่องกลาง (Central sulcus) เป็นรอยพับในซีรีบรัล คอร์เท็กซ์ของสมองในสัตว์มีกระดูกสันหลัง อาจเรียกว่า central fissure เดิมเรียกว่า ร่องของโรลันโด (fissure of Rolando หรือ Rolandic fissure) ตามชื่อของลุยจี โรลันโด (Luigi Rolando, 1773-1831) ศาสตราจารย์ทางกายวิภาคศาสตร์ชาวอิตาลี

ร่องกลาง
(Central sulcus)
Central sulcus.png
ร่องกลางในสมองมนุษย์
Gray726 central sulcus.svg
พื้นผิวด้านข้างของซีรีบรัล เฮมิสเฟียร์ข้างซ้าย มองจากด้านข้าง
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินsulcus centralis
นิวโรเนมส์48
นิวโรเล็กซ์ IDbirnlex_4035
TA98A14.1.09.103
TA25435
FMA83752
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์

ร่องกลางเป็นบริเวณที่สำคัญของสมอง ซึ่งแยกสมองกลีบข้าง (parietal lobe) และสมองกลีบหน้า (frontal lobe) และแยกระหว่างไพรมารี มอเตอร์ คอร์เท็กซ์ (primary motor cortex) หรือคอร์เท็กซ์สั่งการปฐมภูมิ และไพรมารี โซมาโตเซนซอรี คอร์เท็กซ์ (primary somatosensory cortex) หรือคอร์เท็กซ์รับความรู้สึกส่วนกายปฐมภูมิ

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข