รุ่ง จันตาบุญ

นายรุ่ง จันตาบุญ สถาปนิกผู้ออกแบบหอคำหลวง ในงานมหกรรมราชพฤกษ์ 2549 และผู้จัดการ หจก.ช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น

ช่างรุ่ง จันตาบุญ

ประวัติแก้ไข

รุ่ง จันตาบุญ เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2515 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ มีผลงานการปลูกสร้างอาคารสถาปัตยกรรมล้านนามานานนับสิบปี และในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา ช่างรุ่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างหอคำหลวง[1][2] ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายรุ่ง จันตาบุญ เป็นผู้มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2550 โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552[3]

ผลงานแก้ไข

รุ่ง จันตาบุญ เป็นสถาปนิกชาวเชียงใหม่ ที่มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมล้านนาที่โดดเด่น อาทิ

 
อาคารหอคำหลวง ออกแบบโดย รุ่ง จันตาบุญ

อ้างอิงแก้ไข