เสียงเรียกเข้า

(เปลี่ยนทางจาก ริงโทน)

เสียงเรียกเข้า หรือ สัญญาณเรียก (อังกฤษ: ringtone, ring tone) คือเสียงที่สร้างขึ้นจากโทรศัพท์ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามีสายเข้าหรือได้รับข้อความ หรืออาจหมายถึงเสียงบนโทรศัพท์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้

ประเภทของเสียงเรียกเข้า

แก้

เสียงเรียกเข้าสามารถแบ่งได้สามประเภทได้แก่

  • มอโนฟอนิก (monophonic) เป็นเสียงเรียกเข้าที่มีแต่ลำดับกลุ่มของตัวโน้ต โดยจะเล่นโน้ตหนึ่งตัวในเวลาเดียว รูปแบบเช่น RTTTL ของโนเกีย
  • พอลีฟอนิก (polyphonic) เป็นเสียงเรียกเข้าที่มีแต่ลำดับกลุ่มของตัวโน้ตคล้ายกับมอโนฟอนิก เสียงเรียกเข้าชนิดแรกของประเภทนี้ใช้วิธีการจัดลำดับดนตรี (music sequencer) ในการบันทึกเช่น MIDI ซึ่งจะทำให้เครื่องดนตรีสังเคราะห์สามารถเล่นโน้ตหลายตัวได้พร้อมกันในเวลาเดียว แต่เสียงจริงของเครื่องดนตรีจะขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้เล่น ดังนั้นเสียงที่ได้ยินจึงอาจแตกต่างกัน
  • ทรูโทน (truetone) เป็นเสียงเรียกเข้าที่ใช้สัญญาณเสียงจริงในรูปแบบดิจิทัล รูปแบบทั่วไปที่ใช้อาทิ MP3, AAC หรือ WMA เป็นต้น เป็นนวัตกรรมล่าสุดของเสียงเรียกเข้า และเนื่องจากทรูโทนเป็นเสียงจริง จึงสามารถนำเพลงที่ชอบ ตัดมาบางท่อน แล้วใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้ หรือแม้แต่อัดเสียงลงไปเองก็ได้

ดูเพิ่ม

แก้