ราหุล คานธี (ฮินดี: राहुल गांधी) เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เป็นบุตรชายของราจีฟ คานธี กับโสนิยา คานธี และเหลนของยวาหระลาล เนห์รู ปัจจุบันราหุลเป็นนักการเมืองอินเดีย และเป็นสมาชิกของพรรคคองเกรสอินเดีย

ราหุล คานธี