รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดเชียงราย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดเชียงราย รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:โบราณสถานกรมศิลป์