วัดแม่อ้อใน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีพระครูอุดมพัฒนสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดมีเนื้อที่ตั้งวัด 2 ไร่ 1 งาน น.ส. 3 เลขที่ 297 ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

วัดแม่อ้อใน
Map
ชื่อสามัญวัดแม่อ้อใน, วัดม่อน
ที่ตั้งตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูอุดมพัฒนสุนทร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแม่อ้อในตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2452 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545[1] โดยเมื่อ พ.ศ. 2371 ประชาชนจากจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง อพยพมาตั้งหลักปักฐานลุ่มน้ำแม่อ้อ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น แต่เนื่องจากวัดนั้นเป็นที่ลุ่มเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ จึงได้ย้ายจากหมู่ที่ 11 มาในที่ตั้งปัจจุบัน ย้ายเมื่อ พ.ศ. 2452 ชาวบ้านเรียกว่า วัดม่อน จากนั้นเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดแม่อ้อใน"

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ วิหารพระเจ้าทันใจ พระธาตุ กุฏิสงฆ์ ศาลาราย ศาลาการเปรียญ หอพระไตรปิฎก หอฉัน สำนักงานวัดแม่อ้อใน ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ พระพุทธมงคลอุดมทรัพย์ เป็นพระพุทธรูปหินแกรนิตขนาดใหญ่ พระพุทธมหาสุทัสสนมุนี (พระเจ้าสำเร็จสมปรารถนา) พระเจ้าทันใจ และวัดยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช[2]

อ้างอิง แก้ไข

  1. "วัดแม่อ้อใน". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดแม่อ้อใน".