พระธาตุจอมจันทร์

พระธาตุจอมจันทร์ ตั้งอยู่ในวัดจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม และเป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

พระธาตุจอมจันทร์

ประวัติพระธาตุจอมจันทร์ แก้

ผู้สร้างพระธาตุจอมจันทร์ คือ พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2458 พระครูบาทิพย์ ชักชวนสาธุชนร่วมกันก่อสร้างพระเจดีย์ ต่อมาใน พ.ศ. 2468 ได้ก่อสร้างวิหาร กุฎิ และศาลา ตั้งชื่อว่า "วัดพระธาตุจอมจันทร์" มีภิกษุจำพรรษาติดต่อกันมา จนถึง พ.ศ. 2480 ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้ศาลาและกุฎิจนหมด เหลือแต่พระเจดีย์และวิหาร ด้วยศรัทธาชาวบ้านจึงย้ายมาสร้างวัดอยู่ข้างล่าง ห่างวัดเดิม 300 เมตร วัดพระธาตุจอมจันทร์จึงได้กลายเป็นวัดร้างแต่นั้นมา จนถึง พ.ศ. 2542 จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ [1] [2] [3] [4]

ความเชื่อ แก้

ในการไหว้ พระธาตุจอมจันทร์ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

คำบูชาพระธาตุจอมจันทร์ แก้

อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง วะระสัญญิตัง อะหัง วันทามิ ธาตุโย อิธะปัพะเต ปะติฏฐิตา เอตนะ มะมะปุญญานุพาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเต

อ้างอิง แก้

  1. จากประชุมเมืองไทยดอตคอม[ลิงก์เสีย]
  2. พระธาตุจอมจันทร์
  3. "ตำนานพระธาตุ 9 จอม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-01. สืบค้นเมื่อ 2013-10-22.
  4. "ประวัติวัดพระธาตุจอมจันทร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-12. สืบค้นเมื่อ 2013-10-22.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พระธาตุ 9 จอม