รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพัทลุง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดพัทลุง รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้