รายชื่อแหล่งมรดกโลกในภูมิภาคแคริบเบียน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 12 ดินแดนในภูมิภาคแคริบเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกหลายแห่ง[1] ทั้งนี้ รวมแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ด้วย

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติ แก้

ประเทศ จำนวนแหล่งมรดกโลก ประเภท
  คิวบา
9 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เซนต์คิตส์และเนวิส
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
  บาร์เบโดส วัฒนธรรม 1 แห่ง
  สาธารณรัฐโดมินิกัน วัฒนธรรม 1 แห่ง
  แอนทีกาและบาร์บิวดา วัฒนธรรม 1 แห่ง
  เฮติ วัฒนธรรม 1 แห่ง
  เซนต์ลูเชีย ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ดอมินีกา ธรรมชาติ 1 แห่ง
  จาเมกา ผสม 1 แห่ง
  เนเธอร์แลนด์ (กูราเซา)
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคแคริบเบียน)
วัฒนธรรม 1 แห่ง
  สหราชอาณาจักร (เบอร์มิวดา)
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคแคริบเบียน)
วัฒนธรรม 1 แห่ง
  ฝรั่งเศส (มาร์ตินีก)
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคแคริบเบียน)
ธรรมชาติ 1 แห่ง

 คิวบา แก้

 
ซิเอนฟูเอโกส

 จาเมกา แก้

 
ทิวเขาบลู

 เซนต์คิตส์และเนวิส แก้

 
ป้อมบริมสโตนฮิลล์

 เซนต์ลูเชีย แก้

  • 2547/2004 – พื้นที่การบริหารจัดการปีตง

 ดอมินีกา แก้

 เนเธอร์แลนด์ (ส่วนที่อยู่ในทวีปอเมริกา) แก้

 
วิลเลมสตัด

 บาร์เบโดส แก้

 ฝรั่งเศส (ส่วนที่อยู่ในทวีปอเมริกา) แก้

  • 2566/2023– ภูเขาไฟและป่าไม้แห่งเขาเปอเลและปีตงทางตอนเหนือของมาร์ตีนิก

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในทวีปอเมริกา) แก้

 สาธารณรัฐโดมินิกัน แก้

 แอนทีกาและบาร์บิวดา แก้

 
อู่เรือ

 เฮติ แก้

อ้างอิง แก้

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้