รายชื่อวัดในจังหวัดหนองบัวลำภู

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดหนองบัวลำภู

พระอารามหลวงในจังหวัดหนองบัวลำภูแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

  • วัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

  • วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดราษฏร์ในจังหวัดหนองบัวลำภูแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนากลางแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาวังแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโนนสังแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองหนองบัวลำภูแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีบุญเรืองแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสุวรรณคูหาแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข