ตำบลบ้านขาม (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)

ตำบลในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

บ้านขาม เป็น 1 ใน 15 ตำบลของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นที่ตั้งของวัดธาตุหาญเทาว์ เคยเป็นวัดร้าง ต่อมาพระมหาสุตันสุตาโณ ได้มาบูรณะขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2460 และเปลี่ยนเป็นวัดฝ่ายมหานิกาย ภายในวัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือพระธาตุเจดีย์ รูปแปดเหลี่ยมสันนิษฐานว่าข้างในบรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต์ เป็นที่นับถือของชาวหนองบัวลำภู[1]

ตำบลบ้านขาม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Kham
วัดธาตุหาญเทาว์
คำขวัญ: 
พระธาตุหาญเทาว์คู่บ้าน สายธารลำพะเนียง เสียงธรรมหลวงปู่หลอด สืบทอดรำวงคองก้า หลายหลากผ้าพื้นเมือง
ประเทศไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด58.00 ตร.กม. (22.39 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด9,666 คน
 • ความหนาแน่น166.65 คน/ตร.กม. (431.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 39000
รหัสภูมิศาสตร์390106
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
อบต.บ้านขามตั้งอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู
อบต.บ้านขาม
อบต.บ้านขาม
พิกัด: 17°7′19.6″N 102°27′55.4″E / 17.122111°N 102.465389°E / 17.122111; 102.465389
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด58.00 ตร.กม. (22.39 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด9,666 คน
 • ความหนาแน่น166.65 คน/ตร.กม. (431.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06390112
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 3 บ้านโนนคูณ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เว็บไซต์www.bankham.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

หมู่บ้านและประชากร

แก้

พื้นที่ตำบลบ้านขามประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 14 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 9,666 คน แบ่งเป็นชาย 4,792 คน หญิง 4,874 คน (เดือนธันวาคม 2565)[2] เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 7 จาก 15 ตำบลในอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง ยอดรวม จำนวนบ้าน
1 บ้านขาม 328 312 640 184
2 บ้านธาตุหาญเทาว์ 372 371 743 203
3 บ้านโนนคูณ 240 207 447 150
4 บ้านหิน 337 353 690 192
5 บ้านข้องโป้ 429 406 835 224
6 บ้านค้อ 218 204 422 98
7 บ้านดอนนาดี 423 439 862 267
8 บ้านโคกกุง 503 443 946 237
9 บ้านโนนหวาย 216 219 435 130
10 บ้านศรีมงคล 356 361 717 186
11 บ้านข้องโป้ 355 361 716 198
12 บ้านโคกกุงใต้ 345 354 699 214
13 บ้านธาตุใหม่พัฒนา 436 470 906 233
14 บ้านขามใหม่ 336 369 705 196
ทั้งหมด 4,894 4,869 9,763 2,712

อ้างอิง

แก้
  1. แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - วัดพระธาตุหาญเทาว์ (พระธาตุ) สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้