รายชื่อมัสยิดในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

มัสยิดในประเทศไทยมีจำนวน 3,943 แห่ง (มีนาคม 2561) ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยจำนวน 3,340 แห่ง โดยจังหวัดที่มีมัสยิดมากที่สุดคือจังหวัดปัตตานีอยู่ที่ 707 แห่ง รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 666 แห่ง และจังหวัดยะลา 509 แห่ง ส่วนกรุงเทพมหานครมีมัสยิดจำนวน 183 แห่ง[1] ต่อไปนี้เป็นรายชื่อมัสยิดบางส่วนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมในประเทศไทยโดยเรียงตามตัวอักษร

Breezeicons-actions-22-edit-text-frame-update.svg รายชื่อด้านล่างนี้ยังไม่สมบูรณ์ คุณสามารถช่วยโดยเพิ่มเติมรายชื่อให้สมบูรณ์ขึ้นได้

กรุงเทพมหานครแก้ไข

ชื่อมัสยิด เขต แขวง ภาพ ปีที่ก่อตั้ง
กุฎีเจริญพาศน์ บางกอกใหญ่ วัดอรุณฯ   พ.ศ. 2328
มัสยิดกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) คลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา   พ.ศ. 2502
มัสยิดจักรพงษ์ พระนคร ชนะสงคราม   พ.ศ. 2465
มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ราชเทวี ทุ่งพญาไท
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ตรอกจันทน์ บางคอแหลม วัดพระยาไกร พ.ศ. 2455
มัสยิดต้นสน บางกอกใหญ่ วัดอรุณฯ   พ.ศ. 2211
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บางกระบือ) ดุสิต ถนนนครไชยศรี
มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง สวนหลวง พ.ศ. 2475
มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) ธนบุรี วัดกัลยาณฯ   พ.ศ. 2328
มัสยิดบางอ้อ บางพลัด บางอ้อ พ.ศ. 2461
มัสยิดบางอุทิศ บางคอแหลม วัดพระยาไกร พ.ศ. 2458
มัสยิดบ้านตึกดิน พระนคร บวรนิเวศ
มัสยิดบ้านอู่ บางรัก บางรัก   พ.ศ. 2490
มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม บางกอกใหญ่ วัดอรุณฯ
มัสยิดมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค พ.ศ. 2536
มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสถาน บางรัก สี่พระยา
มัสยิดยะวา สาทร ยานนาวา   พ.ศ. 2448
มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (คลองจั่น) บางกะปิ คลองจั่น   พ.ศ. 2492
มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
มัสยิดอินโดนีเซีย ปทุมวัน ลุมพินี
มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ (คลองเคล็ด) สวนหลวง สวนหลวง  
มัสยิดฮารูณ บางรัก บางรัก   พ.ศ. 2371
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
(มัสยิดกลางแห่งประเทศไทย)
สวนหลวง สวนหลวง พ.ศ. 2497

ภาคกลางแก้ไข

ชื่อมัสยิด จังหวัด อำเภอ ภาพ ปีที่ก่อตั้ง
มัสยิดกุฎีช่อฟ้า พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2159
มัสยิดแก้วนิมิตร ปทุมธานี คลองหลวง
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) นนทบุรี บางบัวทอง พ.ศ. 2422

ภาคเหนือแก้ไข

ชื่อมัสยิด จังหวัด อำเภอ ภาพ ปีที่ก่อตั้ง
มัสยิดดารุลอามาน (จังหวัดเชียงราย) เชียงราย เมือง   พ.ศ. 2453
มัสยิดดารุสสลาม (จังหวัดเชียงใหม่) เชียงใหม่ สันกำแพง
มัสยิดบ้านฮ่อ เชียงใหม่ เมือง   พ.ศ. 2458
มัสยิดอบูบัร ฮาฟิส เชียงราย แม่สาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

ชื่อมัสยิด จังหวัด อำเภอ ภาพ ปีที่ก่อตั้ง
มัสยิดกลางอันวารุสสลาม บุรีรัมย์ เมือง
มัสยิดกลางขอนแก่น ขอนแก่น เมือง
มัสยิดอัศศอบีรีน (มัสยิดบึงกาฬ) บึงกาฬ ปากคาด พ.ศ. 2559

ภาคใต้แก้ไข

ชื่อมัสยิด จังหวัด อำเภอ ภาพ ปีที่ก่อตั้ง
มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น) นราธิวาส บาเจาะ   พ.ศ. 2167
มัสยิดกรือเซะ นราธิวาส เมือง   ราวสมัยอยุธยา
มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ กระบี่ เมือง
มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เมือง พ.ศ. 2557
มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส เมือง พ.ศ. 2524
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ปัตตานี เมือง   พ.ศ. 2497
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ยะลา เมือง
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล สตูล เมือง
มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลามหาดใหญ่ สงขลา หาดใหญ่
มัสยิดกลางอำเภอเบตง ยะลา เบตง
มัสยิดดาโต๊ะ ปัตตานี ยะหริ่ง
มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส เมือง
มัสยิดมุการ์ร่ม ภูเก็ต ถลาง
มัสยิดมูเนาวเราะห์ (บ้านอ่าวนาง) กระบี่ เมือง   พ.ศ. 2488
มัสยิดอาโห ปัตตานี ยะหริ่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง. อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย. 7 มีนาคม 2561. สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร. จาก https://www.cicot.or.th/th/news/detail/260/0/สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย-ทั่วราชอาณาจักร