มัสยิดบ้านฮ่อ

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°47′12.07″N 99°0′4.49″E / 18.7866861°N 99.0012472°E / 18.7866861; 99.0012472

มัสยิดเฮดายาตูลอิสลามบ้านฮ่อ (จีน: 王和清真寺; พินอิน: wánghéqīngzhēnsì) หรือเรียกสั้น ๆ ว่ามัสยิดบ้านฮ่อ ตั้งอยู่ในตำบลช้างคลาน ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับไนท์บาซาร์ มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน หรือที่เรียกว่า จีนฮ่อ[1]

มัสยิดบ้านฮ่อ
มัสยิดบ้านฮ่อ

การก่อตั้งมัสยิดแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2458 ชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ ตกลงกันร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดิน และสำหรับการก่อสร้างตัวอาคารของมัสยิดเป็นอาคารที่ก่อด้วยอิฐถือปูน เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,000 รูปี (ประมาณ 2,400 บาท) ซึ่งถือว่าเป็นอาคารมัสยิดหลังแรกของชาวยูนนานมุสลิม ที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ ย่านเวียงพิงค์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “มัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ” โดยมีบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างอาคารมัสยิดครั้งนี้ 8 ท่าน ได้แก่

  1. ท่านขุนชวงเลียง ลือเกียรติ ต้นตระกูล “วงศ์ลือเกียรติ”
  2. ท่านเย่ เอ๋อโกเถ่อว
  3. ท่านเย่ ฮั่วเถี่ยน ต้นตระกูล “พงษ์พฤษฑล”
  4. ท่านนะสือชิง ต้นตระกูล “ธีระสวัสดิ์”
  5. ท่านหมู่ หย่งชิน ต้นตระกูล “อนุวงค์เจริญ”
  6. ท่านม้า สุซาน
  7. ท่านลี หวิ่นโซะ ต้นตระกูล “ลีตระกูล”
  8. ท่านม้าฝูเม้ย ต้นตระกูล “อินทนันท์”

ต่อมา ชาวจีนยูนนานรุ่นสุดท้ายที่อพยพออกจากประเทศจีนช่วงหลังเปลี่ยนการปกครองปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2492) เข้าสู่พม่าและภาคเหนือของไทย เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ประชากรจีนมุสลิมยูนนานมุสลิมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2509 สัปปุรุษของมัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ จึงได้รื้อถอนอาคารมัสยิดหลังเดิมที่ไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของชาวมุสลิมที่มาประกอบศาสนกิจ อาคารมัสยิดหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 750,000 บาท ปัจจุบันอาคารมัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ ตั้งอยู่บนถนนเจริญประเทศ ซอย 1 ตำบลช้างคลาน จังหวัด เชียงใหม่[2]

รายชื่ออิหม่ามมัสยิดเฮดายาตูลอิสลาม (บ้านฮ่อ) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแก้ไข

มัสยิดแห่งนี้มีอิหม่ามมาทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

ที่ อิหม่าม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 อิหม่ามมู่เป้าเถียน
2 อิหม่ามมู่หยินจะ
3 อิหม่ามมาไถหลิ่ง
4 อิหม่ามม้าจิปิน
5 อิหม่ามม้ายีถิ่ง (马雨亭) พ.ศ. 2468 - 2490
6 อิหม่ามลีเหวิ่นฟู่ พ.ศ. 2490 - 2519
7 อิหม่ามมาจงเหลี่ยง พ.ศ. 2519 - 2523
8 อิหม่ามมาติ่งฮั่ว พ.ศ. 2523 - 2536
9 อิหม่ามหน่าชิงชิง พ.ศ. 2536 - ?
10 อิหม่ามซางฟู แซ่พาน ? - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติการอพยพของจีนมุสลิม
  2. หนังสือมรดกศาสนาในเชียงใหม่ภาค 2 ประวัติและการพัฒนาการของศาสนาในเชียงใหม่ จัดทำโดย คณะทำงานฝ่ายรวบรวมประวัติและพัฒนาการของศาสนาในเชียงใหม่ ภาคศาสนาอิสลาม โดย สุชาติ เศรษฐมาลินี และคณะ ในโอกาสสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี (1839-2539) จัดพิมพ์โดย คณะอนุกรรมการด้านศาสนางานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่