รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2478


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2478

รายชื่อ แก้

ลำดับที่ เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง เข้าฉาย อ้างอิง
1 กุหลาบเชียงใหม่ ธันวาคม พ.ศ. 2478
2 ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2478
3 พญาน้อยชมตลาด หลวงอนุรักษ์รัถการ (เปล่ง สุขวิริยะ) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2478
4 เมืองแม่หม้าย
หลวงอนุรักษ์รัถการ (เปล่ง สุขวิริยะ)
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 [1]
5 โมรา 21 มีนาคม พ.ศ. 2468
6 ระเด่นลันได 1 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2478
7 เลือดจีนต่างด้าว 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2478
8 เลือดทหารไทย
ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
3 เมษายน พ.ศ. 2478 [2]
9 สัตตหีบ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2478

อ้างอิง แก้

  1. บทประพันธ์ : หลวงอนุรักษ์รัถการ
  2. บทประพันธ์ :ขุนวิจิตรมาตรา (นามปากกา : กาญจนาคพันธุ์)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้