รายชื่อบริษัทประกันภัยไทย

รายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทย

บริษัทประกันชีวิตแก้ไข

 1. กรุงเทพประกันชีวิต
 2. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 3. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 4. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
 5. ไทยประกันชีวิต
 6. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
 7. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
 8. ไทยรีประกันชีวิต
 9. ไทยสมุทรประกันชีวิต
 10. ธนชาตประกันชีวิต
 11. บางกอกสหประกันชีวิต
 12. ประกันชีวิตนครหลวงไทย(เดิมบจ.แมกซ์)
 13. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 14. ฟินันซ่าประกันชีวิต
 15. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 16. เมืองไทยประกันชีวิต
 17. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 18. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต(เดิมสยามซัมซุง)
 19. ทิพยประกันชีวิต (เดิม สยามประกันชีวิต)
 20. สหประกันชีวิต
 21. เอไอเอ ประเทศไทย
 22. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 23. อาคเนย์ประกันชีวิต
 24. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
 25. เอ็ทน่า ประเทศไทย ( เดิม บูพา ประเทศไทย )
 26. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
 27. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
 28. ซิกน่า ประกันภัย
 29. ฟิลลิปประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตในอดีตแก้ไข

บริษัทประกันวินาศภัยแก้ไข

 1. กมลประกันภัย
 2. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 3. กรุงเทพประกันภัย
 4. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 5. คิวบีอี ประกันภัย
 6. คูเนียประกันภัย
 7. จรัญประกันภัย
 8. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 9. ทิพยประกันภัย
 10. เทเวศประกันภัย
 11. ไทยประกันภัย
 12. ไทยพัฒนาประกันภัย
 13. ไทยศรีประกันภัย
 14. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
 15. ธนชาตประกันภัย
 16. นวกิจประกันภัย
 17. นำสินประกันภัย
 18. บางกอกสหประกันภัย
 19. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
 20. ประกันคุ้มภัย
 21. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 22. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
 23. พุทธธรรมประกันภัย
 24. เมืองไทยประกันภัย
 25. วิริยะประกันภัย
 26. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
 27. ศูนย์สุขภาพประเทศไทย
 28. ส่งเสริมประกันภัย
 29. สยามซิตี้ประกันภัย
 30. สหมงคลประกันภัย
 31. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 32. สามัคคีประกันภัย (เดิม ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย)
 33. สินทรัพย์ประกันภัย
 34. สินมั่นคงประกันภัย
 35. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
 36. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 37. อาคเนย์ประกันภัย
 38. อินทรประกันภัย
 39. เอเชียประกันภัย
 40. เอราวัณประกันภัย
 41. แอกซ่าประกันภัย
 42. แอลเอ็มจี ประกันภัย
 43. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
 44. เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 45. JP Insurance Public Company Limited
 46. มิตรแท้ประกันภัย

บริษัทประกันวินาศภัยในอดีตแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • "รายชื่อสาขาของบริษัทประกันชีวิต". สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-09-11.
 • "รายชื่อบริษัทสาขา สาขาย่อย และสาขาเฉพาะของบริษัทประกันวินาศภัย". สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-04-29.