บริษัทประกันวินาศภัย

รายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทย

บริษัทประกันชีวิต แก้

 1. กรุงเทพประกันชีวิต
 2. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 3. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 4. ไทยประกันชีวิต
 5. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
 6. ไทยรีประกันชีวิต
 7. ไทยสมุทรประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือ ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย เปลี่ยนนโยบายการดำเนินกิจการเป็นบริษัทประกันชีวิต หลังปี 2544 เป็นต้นมา)
 8. บางกอกสหประกันชีวิต
 9. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือ เอ็ม บี เค ประกันชีวิต , แมกซ์ประกันชีวิต และ ประกันชีวิตนครหลวงไทย)
 10. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 11. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 12. เมืองไทยประกันชีวิต
 13. เค ดับบลิว ไอ ประกันชีวิต (ชื่อเดิม คือ แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย))
 14. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต(ชื่อเดิมคือ สยามซัมซุงประกันชีวิต)
 15. ทิพยประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือ สยามประกันชีวิต)
 16. สหประกันชีวิต
 17. เอไอเอ ประเทศไทย
 18. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 19. อาคเนย์ประกันชีวิต
 20. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
 21. แรบบิทไลฟ์ ประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือ แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต)
 22. ฟิลลิปประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตในอดีต แก้

 1. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (ชื่อแรกเริ่มมีชื่อว่า มหานครประกันชีวิต ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)
 2. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
 3. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
 4. ธนชาตประกันชีวิต
 5. ฟินันซ่าประกันชีวิต
 6. เอ็ทน่า ประเทศไทย (ชื่อเดิมคือ บูพา ประเทศไทย)

บริษัทประกันวินาศภัย แก้

 1. กมลประกันภัย
 2. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 3. กรุงเทพประกันภัย
 4. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 5. คิวบีอี ประกันภัย
 6. คูเนียประกันภัย
 7. จรัญประกันภัย
 8. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 9. ชับบ์สามัคคีประกันภัย (ชื่อแรกเริ่มคือ สามัคคีประกันภัย ในระหว่างปี 2549 ถึงปี 2555 มีชื่อเรียกว่า ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ก่อนจะกลับไปใช้ชื่อแรกเริ่มอีกครั้งหลังปี 2555 และใช้ชื่อเป็นปัจจุบันหลังปี 2559 เป็นต้นมา)
 10. เดอะวันประกันภัย (ชื่อเดิมคือ สินทรัพย์ประกันภัย)
 11. ทิพยประกันภัย
 12. เทเวศประกันภัย
 13. ไทยประกันภัย
 14. ไทยพัฒนาประกันภัย
 15. ไทยศรีประกันภัย
 16. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
 17. ธนชาตประกันภัย
 18. นวกิจประกันภัย
 19. นำสินประกันภัย
 20. บางกอกสหประกันภัย
 21. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
 22. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 23. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
 24. พุทธธรรมประกันภัย
 25. เมืองไทยประกันภัย
 26. วิริยะประกันภัย
 27. ศูนย์สุขภาพประเทศไทย
 28. สยามซิตี้ประกันภัย
 29. สหมงคลประกันภัย
 30. ซมโปะประกันภัย
 31. สินมั่นคงประกันภัย
 32. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
 33. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
 34. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
 35. อาคเนย์ประกันภัย
 36. อินทรประกันภัย
 37. เอราวัณประกันภัย
 38. แอกซ่าประกันภัย
 39. แอลเอ็มจี ประกันภัย
 40. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
 41. เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 42. มิตรแท้ประกันภัย

บริษัทประกันวินาศภัยในอดีต แก้

 1. ไทยสมุทรประกันภัย (ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของนวกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549)
 2. ธนสินประกันภัย
 3. ประกันคุ้มภัย (ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เมื่อปี 2564 ทำให้ต่อมาบริษัทที่รับโอนได้ใช้ชื่อว่า โตเกียวมารีนคุ้มภัยประกันภัย)
 4. พาณิชยการประกันภัย (ปิดกิจการเมื่อปี 2548)[1]
 5. ส่งเสริมประกันภัย (ปิดกิจการเมื่อปี 2555)
 6. เอเชียประกันภัย (1950) (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
 7. ซิกน่า ประกันภัย (ปัจจุบันโอนกิจการเป็นส่วนหนึ่งของชับบ์สามัคคีประกันภัย เมื่อปี 2565 )

อ้างอิง แก้

 1. วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนสิงหาคม 2548 ในหัวข้อข่าวที่เขียนว่า ปิด พาณิชยการประกันภัย (ไม่ทราบหมายเลขหน้าที่ปรากฏ)