สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สิงโต

ราชสีห์ (อังกฤษ: Rajasiha : The Great Lion) สัตว์ในตำนาน เป็นสัญลักษณ์ของภาควิชาหรือคณะ รัฐศาสตร์ และ หน่วยงานด้านการปกครองหลายแห่ง

ตราราชสีห์ (ตราราชการกระทรวงมหาดไทย)

ในทางสากลราชสีห์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ

ประวัติแก้ไข

ราชสีห์ สัตว์ในตำนานเป็นสัญลักษณ์ของภาควิชาหรือคณะรัฐศาสตร์ และ หน่วยงานด้านการปกครอง

ชนิดแก้ไข

ตำนานแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

  • ไกรสรราชสีห์ คือ ราชสีห์ขาว
  • กาละราชสีหะ (กาฬสีห์) คือ ราชสีห์ดำ
  • ตินสีหะ (ติณณสีหะ) คือ ราชสีห์แดง
  • บัณฑุราชสีห์ (บัณฑรสีห์) คือ ราชสีห์เหลือง

ราชสีห์ทั้งสี่ชนิดนี้ มหาวิทยาลัยแรกๆ ที่มีคณะรัฐศาสตร์ ได้นำไปตั้งเป็นสัญลักษณ์ประจำคณะ


ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข