ราชสถาบันจิตรกรรมและประติมากรรม


ราชสถาบันจิตรกรรมและประติมากรรม (ฝรั่งเศส: Académie de peinture et de sculpture) เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1648 ตามแบบสถาบันศิลปะของประเทศอิตาลี เช่นวิทยาสถานนักบุญลูกาในกรุงโรม