ราชวงศ์ศิศุนาค

ราชวงศ์

ราชวงศ์ศิศุนาค (IAST: Śaiśunāga, อ่านว่า " Shishunaga") เชื่อกันว่าเป็นราชวงศ์ที่สามของแคว้นมคธ ซึ่งเป็นอาณาจักรของอินเดียโบราณ ตามบันทึกของชาวฮินดูโบราณระบุว่าเป็นราชวงศ์ที่ 2 ต่อจาก ราชวงศ์หริยังกะ

Shaishunaga dynasty
เมืองหลวงRajgir (เมืองหลวงเดิม)
Vaishali (เมืองหลวงแห่งที่สอง)
เมืองสุดท้าย ปาฏลีบุตร
การปกครอง Monarchy
Image of the Shaishunaga period.

พระเจ้าศิศุนาค ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ศิศุนาค เป็นเพียงอำมาตย์เท่านั้น ราชวงศ์นี้สืบต่อจากราชวงศ์หริยังกะของกษัตริย์นคติสักกะ และขึ้นสู่บัลลังก์หลังจากการจลาจลใน 421 ปีก่อนคริสตศักราช[1] เมืองหลวงของราชวงศ์นี้เริ่มแรกคือเมืองราชคฤห์ แต่ภายหลังเปลี่ยนมาเป็น ปาฏลีบุตร, ใกล้เคียงกับ ปัฏนะ ในปัจจุบัน ภายหลังราชวงศ์นี้ก็ล่มสลายให้กับ ราชวงศ์นันทะ ในปีที่ 345 ก่อนคริสตกาล[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Raychaudhuri 1972, pp. 193,201.
  2. Raychaudhuri 1972, p. 201.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Mookerji, Radha Kumud (1988) [first published in 1966], Chandragupta Maurya and his times (4th ed.), Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0433-3
  • Singh, Upinder (2016), A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century, Pearson PLC, ISBN 978-81-317-1677-9
  • Raychaudhuri, H.C. (1972), Political History of Ancient India, Calcutta: University of Calcutta
  • Sastri, K. A. Nilakanta, ed. (1988) [1967], Age of the Nandas and Mauryas (Second ed.), Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0465-4
  • Mahajan, V.D. (2007) [1960], Ancient India, New Delhi: S. Chand, ISBN 978-81-219-0887-0