พระเจ้ามหานันทิน

(เปลี่ยนทางจาก Mahanandin)

พระเจ้ามหานันทิน เป็นกษัตริย์องค์ที่ 4 และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง ราชวงศ์ศิศุนาค พระองค์เป็นพระราชบุตรของ พระเจ้านันทิวรธัน พระองค์ทรงครองราชย์โดยมีเมือง ปาฏลีบุตร เป็นเมืองหลวง

พระเจ้ามหานันทิน
ราชวงศ์ศิศุนาค
ครองราชย์ป. ? –  345 BCE[ต้องการอ้างอิง]
ก่อนหน้าพระเจ้านันทิวรธัน
ถัดไปพระเจ้ามหาปัทมนันทะ
พระราชบุตรสันนิษฐานว่าอาจจะเป็น พระเจ้ามหาปัทมนันทะ
พระราชบิดาพระเจ้านันทิวรธัน
สวรรคต345 ปีก่อนคริสตกาล

พระราชประวัติแก้ไข

พระเจ้านันทิวรธัน ตามตำนานโบราณระบุว่าเป็นราชโอรสองค์ที่ 9 ของ พระเจ้ากลาโศก เป็นพระราชนัดดาของ พระเจ้าศิศุนาค ส่วนพระองค์เป็นราชโอรสองค์ที่ 10 และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของ ราชวงศ์ศิศุนาค [1] พระองค์ถูกสังหารโดยราชบุตรนอกวรรณะของพระองค์ นั่นคือ พระเจ้ามหาปัทมนันทะ พระราชโอรสของพระองค์กับมเหสีวรรณะ ศูทร[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Smith 2008, p. 37.
  2. Mookerji 1988, p. 10.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Mookerji, Radha Kumud (1988) [first published in 1966], Chandragupta Maurya and his times (4th ed.), Motilal Banarsidass, ISBN 81-208-0433-3
  • Singh, Upinder (2016), A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century, Pearson PLC, ISBN 978-81-317-1677-9
  • Smith, Vincent A. (2008) [1906], Jackson, A. V. Williams (บ.ก.), History of India, in Nine Volumes, II - From the Sixth Century B.C. to the Mohammedan Conquest, Including the Invasion of Alexander the Great, Cosimo Classics, ISBN 978-1-60520-492-5