ราชวงศ์ที่ยี่สิบเอ็ดแห่งอียิปต์

ราชวงศ์ที่ยี่สิบเอ็ดแห่งอียิปต์ (ราชวงศ์ที่ 21) มักถูกจัดเป็นราชวงศ์แรกของ ช่วงรอยต่อครั้งที่สามแห่งอียิปต์โบราณ กินเวลาตั้งแต่ปี 1069 ถึง 945 ปีก่อนคริสตกาล

ราชวงศ์ที่ยี่สิบเอ็ดแห่งอียิปต์

1069–945 ก่อนคริสตกาล
หน้ากากพระบรมศพทองคำของ ฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 1
หน้ากากพระบรมศพทองคำของ ฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 1
เมืองหลวงทานิส
ภาษาทั่วไปภาษาอียิปต์
ศาสนา
ศาสนาอียิปต์โบราณ
การปกครองราชาธิปไตย
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
1069
• สิ้นสุด
945 ก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์ที่ยี่สิบแห่งอียิปต์
ราชวงศ์ที่ยี่สิบสองแห่งอียิปต์

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากสิ้นรัชกาลของ ฟาโรห์ราเมสเสสที่ 3 พระราชอำนาจของราชวงศ์ในอียิปต์ก็ค่อยๆ เสื่อมถอยลง ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 21 มีอำนาจปกครองบริเวณอียิปต์ตอนล่าง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองทานิส ทำให้ราชวงศ์นี้มีอีกชื่อว่าราชวงศ์ 'ทานิส' ในขณะเดียวกัน นักบวชสูงสุดแห่งอามุนที่ทีบส์ ได้มีอำนาจปกครองอียิปต์ตอนกลางและตอนบนในทางพฤตินัย นักบวชชาวอียิปต์นามว่า มาเนโธ ได้กล่าวไว้ในตัวอย่างประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อียิปต์ว่า "ราชวงศ์ที่ 21 แห่งอียิปต์มีอายุ 130 ปี" [1]

รายพระนามฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 21

แก้
พระบรมรูป พระนามประสูติ พระนามครองราชบัลลังก์ รัชกาล สุสานฝังพระบรมศพ คู่อภิเษก หมายเหตุ
  เนสบาเนบดเจดที่ 1(สเมนเดส) เฮดจ์เคเปอร์เร เซเทปเอนเร 1077 - 1051 ปีก่อนคริสตกาล ไม่ทราบ เทนต์อามุน มีพระราชอำนาจเพียงอียิปต์ตอนล่าง
  อเมนเอมเนซุต เนเฟอร์คาเร เฮคาวาเซต 1051 - 1047 ปีก่อนคริสตกาล ไม่ทราบ
  ฮอร์-ปาเซบาคาเอนนิอุตที่ 1

(ซูเซนเนสที่ 1)

อเคเปอร์เร เซเทปเอนอามุน 1047 - 1001 ปีก่อนคริสตกาล NRT III, ทานิส มุตเนดจ์เมต

วิอัย
ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอนของปีครองราชอาจเป็น 41 ปี หรือ 46 ปี
  อเมนเอมโอเป ยูเซอร์มาอัตเร เซเทปเอนอามุน 1001 - 992 ปีก่อนคริสตกาล ทานิส
  โอซอร์คอน ผู้อาวุโส อเคเปอร์เร เซเทปเอนเร 992 - 986 ปีก่อนคริสตกาล ไม่ทราบ
  ซิอามุน เนดเจอร์เคเปอร์เร เซเทปเอนอามุน 986 - 967 ปีก่อนคริสตกาล ไม่ทราบ
  ฮอร์-ปาเซบาคาเอนนิอุตที่ 2

(ซูเซนเนสที่ 2)

ติตเคเปอร์อูเร เซเทปเอนเร 967 - 943 ปีก่อนคริสตกาล ไม่ทราบ

เส้นเวลาของราชวงศ์ที่ 21

แก้
Psusennes IISiamunOsorkon the ElderAmenemopePsusennes IAmenemnisuฟาโรห์สเมนเดส

อ้างอิง

แก้
  1. Kenneth A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC), 3rd edition, 1986, Warminster: Aris & Phillips Ltd, p.531