ฟาโรห์แรเมซีสที่ 3

ฟาโรห์อูเซอมาอัตเร เมริอามุน แรเมซีสที่ 3 เป็นฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่สองและได้รับการยกย่องว่าเป็นมหากษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีอำนาจเหนืออียิปต์ รัชกาลยาวของพระองค์เห็นการลดลงของการเมืองอียิปต์และอำนาจทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับชุดของการรุกรานและปัญหาเศรษฐกิจภายใน

อ้างอิงแก้ไข