รัฐมนตรีว่าการสกอตแลนด์

เสนาบดีใหญ่ในสมเด็จฯ ฝ่ายสกอตแลนด์ หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักคือ รัฐมนตรีสกอตแลนด์ เป็นตำแหน่งที่อยู่ใน รัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล สกอตแลนด์ และเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของ สำนักสกอตแลนด์ (ก่อนหน้านี้คือ สำนักสกอตติช) ซึ่งผู้ที่สมควรจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จากการเสนอชื่อของ นายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีในตำแหน่งนี้จะมีที่ทำงานอยู่ 2 ที่ คือ ลอนดอน และ เอดินบะระ

รัฐมนตรีว่าการสกอตแลนด์
ตรารัฐบาลในสมเด็จฯ (ใช้เฉพาะในสกอตแลนด์)
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เอียน เมอร์เรย์
ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2024
การเรียกขานเดอะไรต์ออนะระเบิล
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
วาระไม่จำกัดวาระ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอห์น เอิร์สไคล
สถาปนา3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1705
เว็บไซต์Scotland Office

โดยก่อนหน้านี้ ในปี ค.ศ. 1885 ตำแหน่งนี้ถูกเรียกว่า รัฐมนตรีสกอตแลนด์ จนกระทั่ง ค.ศ. 1926 ได้ยกฐานะตำแหน่งเป็นระดับเป็น รัฐมนตรีว่าการสกอตแลนด์ โดยในปี ค.ศ. 1999 อำนาจการบริหารของรัฐมนตรีฯ ได้ถูกแบ่งไปยัง รัฐบาลสกอตแลนด์ มากขึ้น จากข้อตกลงในปีนั้นเอง ทำให้ตำแหน่งนี้ถูกลดบทบาทและยุบรวมโดยชั่วคราว จนกระทั่งปี ค.ศ. 2008 ตำแหน่งนี้จึงมีบทบาทมากขึ้น

โดยที่รัฐมนตรีในตำแหน่งนี้จะดูแลด้าน ความมั่นคงภายใน การส่งเสริมประชาธิปไตย และ ส่งเสริมเศรษฐกิจ แต่จะไม่ได้ดูแลส่วนที่เกี่ยวกับงานยุติธรรม โดยงานยุติธรรมจะมี เจ้ากรมพระธรรมนูญแห่งสกอดแลนด์ ดูแลในส่วนนี้เป็นหลัก

โดยในบางรัฐบาล ตำแหน่งนี้ถูกรวมกับรัฐมนตรีในกระทรวงอื่นๆ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้