รัฐมนตรีว่าการเวลส์

เสนาบดีใหญ่ในสมเด็จฯ ฝ่ายเวลส์ (เวลส์: Ysgrifennydd Gwladol Cymru) หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักคือ รัฐมนตรีเวลส์ เป็นตำแหน่งที่อยู่ใน รัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล เวลส์ และเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของ สำนักเวลส์ ซึ่งผู้ที่สมควรจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จากการเสนอชื่อของ นายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีในตำแหน่งนี้จะมีถิ่นพำนักอยู่ใน เวลส์

รัฐมนตรีว่าการเวลส์
ตรารัฐบาลในสมเด็จฯ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
โรเบิร์ต บัคแลนด์
ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
สำนักเวลส์
การเรียกขานเดอะไรต์ออนะระเบิล
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
วาระไม่จำกัดวาระ
ผู้ประเดิมตำแหน่งเซอร์ เดวิด แม็กซ์เวลล์ ฟวาย
(ในตำแหน่ง รัฐมนตรีความสัมพันธ์ระหว่างเวลส์)
สถาปนา18 ตุลาคม 1964
เว็บไซต์Wales Office

โดยนับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1999 รัฐมนตรีฯ มีบทบาทมากขึ้นในการดูแล สมัชชาแห่งชาติเวลส์ และ รัฐบาลเวลส์ โดยที่รัฐมนตรีจะมีอำนาจในการรับผิดชอบ เวลส์ ในตำแหน่งของ รัฐบาลสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการกำกับดูแลเรื่องต่างๆที่ รัฐบาลเวสต์มินสเตอร์ ดูแลได้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้