อาณาจักรพัน - พัน

(เปลี่ยนทางจาก รัฐพันพัน)

อาณาจักรพัน - พัน เป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองจากการติดต่อค้าขายทางทะเล อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 12 อาณาจักรพัน - พันเคยตกอยู่ในอาณานิคมของอาณาจักรฟูนัน นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าอาณาจักรพัน-พัน อาจจะมีศูนย์กลางอยู่ในเขตอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี